Další obsah


Naši sponzoři

Ire_logo
 Vlrz_logo2017_zakladni
 
 


Kde nás najdete ?

Dětská 361/2
289 24 Milovice
 
 

Darovací účet:
600626584/0600

Akce DCM

Stromy

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí Výzvu  č. 9/2019. Tímto programem je podporována výsadba listnatých stromů. Cílem je zlepšit životní prostředí v obcích a vytvořit kvalitní veřejný prostor. Dětské centrum Milovice, p.o. se do této výzvy přihlásilo. Dne 18. 9. 2020 proběhla pod odborným dozorem výsadba devíti listnatých stromů v areálu dětského centra. Poděkování za pomoc při výsadbě patří odsouzeným z Věznice Jiřice.O nás

Home_slide02 Dětský domov je příspěvková organizace pro děti zpravidla do 3 let věku podle § 43 zákona
č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Hlavní činností je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým. Za tím účelem poskytuje dětské centrum těmto dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, psychologickou, poradenskou, konzultační a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte, včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné potřebné péče a pomoci. Důvody pro přijetí dětí lze rozčlenit do několika kategorií: zdravotní, sociálně zdravotní a sociální. Po úspěšné sanaci rodiny se část dětí vrací ke svým rodičům a část odchází do náhradní rodinné péče v rámci ČR, ale i zahraničí. Děti jsou nejčastěji v Itálii, Švédsku, Dánsku, Rakousku a Německu.

Po celou dobu pobytu dítěte v našem zařízení dominuje snaha o dobře nastavenou, plynulou a patřičně individualizovanou výchovu. Činnosti vycházejí z individuálního plánu dítěte, tvořeného ve spolupráci všech odborníků. Celkový denní režim zahrnuje spontánní a řízené činnosti, volnou hru, rehabilitační péči, doplňkové terapie.

Na všestranném rozvoji dětí se podílí tým odborníků:

Dětský lékař
Střední zdravotnický personál
Speciální pedagog
Psycholog
Fyzioterapeut
Logoped

 


Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle § 48 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Historie

Dětský domov Milovice, se sídlem Dětská 321, 289 23 Milovice vznikl v roce 1959 jako zdravotnické zařízení pro děti od 1 roku do 3 let věku. Od vzniku zařízení do současné doby prošlo domovem cca 2 500 dětí. Prvním dětem, které zde našly druhý domov je v současné době kolem 60 let.

Domov sídlí v objektu, který byl postaven jako společenské a zájmové centrum pro děti vojáků. Technické zázemí je z velké části původní t.j. 50 let staré. Částečně se obnovilo při rekonstrukci prováděné v letech 1988 až 1990 a s postupnou obnovou se započalo v roce 2002. Dětský domov také prošel velmi krizovými roky, kdy minulý zřizovatel nedisponoval dostatečnými finančními prostředky na provoz a dokonce v roce 2001 hrozilo uzavření celého domova. Samozřejmě, že nedostatek finančních prostředků měl negativní dopad na údržbu objektu. Hrozba uzavření domova a propuštění zaměstnanců byla odvrácena v roce 2002 novým zřizovatelem Krajským úřadem Středočeského kraje. Od 1. 7. 2002 Dětský domov Milovice dostal právní subjektivitu, stal se příspěvkovou organizací a celý objekt včetně venkovních prostor je předán zřizovací listinou do správy.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se Kopírování a šíření obsahu dcmilovice.cz je zakázáno.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím